José BOVÉ : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt