Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Członek
 • Niemcy Bündnis 90/Die Grünen
 • Data urodzenia: 26 marca 1961, Bad Wildungen

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

38

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (debata)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(22)

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (debata) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(22)

Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (debata)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosat i procedury udzielania zezwoleń (debata)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (debata)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (debata)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

SPRAWOZDANIE w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

14

OPINIA w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

OPINIA w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

OPINIA w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej handlu produktami ekologicznymi

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

OPINIA w sprawie właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

Instytucjonalne projekty rezolucji

6

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Wygasła

szczegóły

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 75 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie marnotrawstwa żywności

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Wygasła

szczegóły

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Data otwarcia : 12-01-2015
Termin : 12-04-2015
Liczba sygnatariuszy : 179 - 17-04-2015

Pytania pisemne

31

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Komisja

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Komisja

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisja

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisja

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komisja

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisja

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Komisja

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komisja

  Endocrine-disrupting chemicals (EDCs)

22-02-2017 E-001193/2017 Komisja

Pytania ustne

9

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Pożary na terenie Unii Europejskiej tego lata

21-07-2017 O-000063/2017 Komisja

W Europie rozwija się epidemia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby typu C

31-05-2017 O-000045/2017 Komisja

Tłuszcze trans

13-07-2016 O-000106/2016 Komisja

Tłuszcze trans

13-07-2016 O-000105/2016 Rada

Epidemia wirusa Zika

24-02-2016 O-000030/2016 Komisja

Bezkarność zbrodni frankistowskich w Hiszpanii

07-12-2015 O-000157/2015 Komisja

Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

13-02-2015 O-000017/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels