Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

139

Miód (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (debata)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie walki z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA dotycząca zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Komisji w sprawie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

OPINIA w sprawie przyszłości usług użyteczności publicznej

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Projekt(-y) rezolucji

29

Wspólny projekt rezolucji w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE

14-01-2014 RC-B7-0016/2014

Projekt rezolucji w sprawie przestrzegania podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE

13-01-2014 B7-0025/2014

Projekt rezolucji w sprawie bezrobocia wśród osób młodych;

10-06-2013 B7-0270/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie aresztowań działaczy praw człowieka w Zimbabwe

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie praw człowieka w Bahrajnie

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Wygasła

szczegóły

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 119 - 14-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dnia 30 maja Europejskim Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Wygasła

szczegóły

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Data otwarcia : 24-02-2010
Termin : 17-06-2010
Liczba sygnatariuszy : 125 - 17-06-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

46

VP/HR - Prawa zatrzymywanych kobiet w Egipcie

07-03-2014 E-002713/2014 Komisja

Brak tłumaczeń programu Erasmus+ na oficjalne języki Unii Europejskiej

05-02-2014 E-001179/2014 Komisja

Walka z bezrobociem wśród młodych

03-01-2014 E-000027/2014 Komisja

Wystąpienie holenderskiego ministra pracy i polityki społecznej w dniu 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Komisja

Masowe wymieranie pszczół

17-07-2013 E-008771/2013 Komisja

Depenalizacja przestępstwa zniesławienia

18-06-2013 O-000070/2013 Komisja

Program "Lepszy internet dla dzieci"

21-03-2013 E-003276/2013 Komisja

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych

13-03-2013 P-002917/2013 Komisja

Informacja na temat środków niezbędnych do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży

17-12-2012 E-011514/2012 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe