Jarosław KALINOWSKI : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (A9-0037/2019 - Bernd Lange)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą (C9-0105/2019)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt