Róża THUN UND HOHENSTEIN : Życiorys 

Wersja oryginalna : PL 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)  
Ostatnia aktualizacja: 02/02/2015 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1979 : Szkoła wyższa, filologia, literaturoznawstwo: Magister filologii angielskiej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Kariera zawodowa 

 • 1977-1980 : Rzecznik Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) oraz działaczka Komitetu Obrony Robotników (KOR) (inne)
 • 1992-2005 : Dyrektor generalna i prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Działaczka w organizacjach pozarządowych; w czasie kampanii w okresie przed referendum akcesyjnym zainicjowała i współorganizowała wiele imprez oraz debat publicznych na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. (organizacja pozarządowa)
 • 1998-2000 : Radna Gminy Warszawa-Centrum (administracja publiczna, rządowa)
 • 2005-2009 : Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (instytucja UE)
 • 2009-2014 : Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (instytucja UE)
 • 2014 : Posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (instytucja UE)

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 2013 : Platforma Obywatelska, wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Grodzkiego Kraków
Funkcje sprawowane w lokalnych organach samorządowych  
 • 1998-2000 : Radna Gminy Warszawa-Centrum
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2005-2009 : Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Funkcje sprawowane w innych organizacjach europejskich  
 • 2011 : Wiceprzewodnicząca Ruchu Europejskiego (European Movement International)

Inna działalność 

 • 2014 : Członek Rady Fundacji „Centrum im. Bronisława Geremka”

Odznaczenia 

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2003); francuski Narodowy Order Zasługi (2004); Order Zasługi Republiki Włoskiej (2005)

Kontakt