Róża THUN UND HOHENSTEIN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej  
- CULT_AD(2010)445900 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie zdefiniowania nowej agendy cyfrowej dla Europy: od i2010 do digital.eu  
- IMCO_AD(2010)438276 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego  
- CULT_AD(2012)487988 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie funkcjonowania i stosowania nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą  
- IMCO_AD(2012)472374 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie kina europejskiego w erze cyfrowej  
- IMCO_AD(2011)458564 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Swoboda świadczenia usług, obowiązek rejestracji przed rozpoczęciem świadczenia usług  
- E-008446/2013 - Komisja  

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
WRITTEN_DECL

Oświadczenie pisemne w sprawie etykietowania produktów mięsnych i drobiowych pochodzących ze zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu  
- P7_DCL(2013)0011 - Wygasła  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 48 - 10-12-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt