Paweł ZALEWSKI

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16.09.2009 / 16.12.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 17.12.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 16.06.2010 / 30.06.2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

41

Sytuacja w Iranie (debata)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy (debata)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(22)

Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy (debata) (2)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(22)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. - Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(18)

Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych (debata)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(10)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

8

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE

AFET
15-11-2012 A7-0374/2012

SPRAWOZDANIE w sprawie handlowych aspektów Partnerstwa Wschodniego

INTA
05-06-2012 A7-0183/2012

SPRAWOZDANIE w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych

INTA
22-03-2011 A7-0070/2011

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie zaleceń dla Rady, Komisji oraz ESDZ w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą

INTA
15-11-2011 INTA_AD(2011)469872

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

INTA
31-08-2010 INTA_AD(2010)445674

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

INTA
29-06-2010 INTA_AD(2010)440219

Projekt(-y) rezolucji

30

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie szczytu UE-Rosja

05-02-2014 RC-B7-0150/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

04-02-2014 B7-0158/2014

Projekt rezolucji w sprawie szczytu UE-Rosja

04-02-2014 B7-0156/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Pytanie(-a) parlamentarne

56

Polityka inwestycyjna

07-11-2013 E-012651/2013 Komisja

VP/HR - Odmówienie wizy ukraińskim dziennikarzom

18-10-2013 E-011927/2013 Komisja

VP/HR - stosunki z Iranem - przyszłość?

26-09-2013 E-010951/2013 Komisja

Ewentualne wyłączenie z trzeciego pakietu energetycznego

24-09-2013 E-010819/2013 Komisja

Spór handlowy trwający między UE a Rosją w sprawie opłat za recykling pojazdów

17-09-2013 E-010491/2013 Komisja

Pomoc dla białoruskich organizacji pozarządowych

12-09-2013 P-010175/2013 Komisja

Blokowanie i usuwanie przez serwis Facebook profilów i stron internetowych tureckiej opozycji

06-08-2013 E-009497/2013 Komisja

VP/HR - Wyrok na Aleksieja Nawalnego

18-07-2013 E-008858/2013 Komisja

Indeksacja cen gazu do cen ropy naftowej

12-07-2013 E-008583/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe