Artur ZASADA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 08-01-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 09-01-2014 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 20-01-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 21-01-2014 / 30-06-2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-10-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 05-09-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 06-09-2010 / 19-10-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 05-09-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 04-10-2010 / 25-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19-01-2012 / 08-01-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 26-03-2012 / 08-01-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli  
- TRAN_AD(2011)469889 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwrotu zamkniętej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom  
- P7_DCL(2011)0042 - Przyjęta  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Willy MEYER , Michail TREMOPOULOS , Cecilia WIKSTRÖM , Artur ZASADA  
Data otwarcia : 24-10-2011
Termin : 02-02-2012
Przyjęto : 14-02-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0039
Liczba sygnatariuszy : 390 - 02-02-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dnia 30 maja Europejskim Dniem Rodzicielstwa Zastępczego  
- P7_DCL(2010)0010 - Wygasła  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Data otwarcia : 24-02-2010
Termin : 17-06-2010
Liczba sygnatariuszy : 125 - 17-06-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe