Artur ZASADA
 • Artur
  ZASADA
 • Polska
 • Data urodzenia: 5 czerwca 1969, Zielona Góra

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 08.01.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 09.01.2014 / 30.06.2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 20.01.2014 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 21.01.2014 / 30.06.2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 20.10.2010 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.09.2009 / 05.09.2010 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 06.09.2010 / 19.10.2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16.09.2009 / 05.09.2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 04.10.2010 / 25.03.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19.01.2012 / 08.01.2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 26.03.2012 / 08.01.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

127

Sytuacja w Iraku (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(14)

Instrument „Łącząc Europę” - Transeuropejska sieć transportowa (debata)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(17)

Dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (B7-0437/2013)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(9.9)

Wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych (B7-0440/2013)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(9.13)

Adekwatne, bezpieczne i stabilne emerytury (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten)

21-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-21(7.14)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli

TRAN
13-10-2011 TRAN_AD(2011)469889

Projekt(-y) rezolucji

12

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Libii

07-03-2011 B7-0173/2011

Wspólny projekt rezolucji w sprawie podwyżek cen żywności

14-02-2011 RC-B7-0114/2011

Projekt rezolucji w sprawie podwyżek cen żywności

09-02-2011 B7-0117/2011

Projekt rezolucji w sprawie strategii UE 2020

09-02-2011 B7-0098/2011

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania

17-01-2011 B7-0056/2011

Projekt rezolucji w sprawie klęsk żywiołowych w Europie Środkowej

14-06-2010 B7-0346/2010

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie zwrotu zamkniętej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom

24-10-2011 P7_DCL(2011)0042 Przyjęta

szczegóły

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Willy MEYER , Michail TREMOPOULOS , Cecilia WIKSTRÖM , Artur ZASADA

Data otwarcia : 24-10-2011
Termin : 02-02-2012
Przyjęto : 14-02-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0039
Liczba sygnatariuszy : 390 - 02-02-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dnia 30 maja Europejskim Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Wygasła

szczegóły

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Data otwarcia : 24-02-2010
Termin : 17-06-2010
Liczba sygnatariuszy : 125 - 17-06-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

69

Definicja "zorganizowanych podróży służbowych" w świetle (2013/0246(COD))

22-07-2013 E-008956/2013 Komisja

Zmiana we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, Procedura TIR

22-05-2013 E-005704/2013 Komisja

Zmiana przepisów dotyczących dostępu do rynku transportu drogowego

21-05-2013 E-005692/2013 Komisja

Utworzenie kolejowego korytarza towarowego w oparciu o sieć kompleksową

10-04-2013 E-004011/2013 Komisja

Wykorzystanie symulatorów jazdy w szkoleniu kierowców zawodowych

05-02-2013 E-001184/2013 Komisja

Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

11-01-2013 E-000311/2013 Komisja

Zapobieganie rakowi przewodu pokarmowego i zarządzanie tą kwestią w UE

06-06-2012 O-000122/2012 Komisja

Wytyczne dla sieci TEN-T, nowe wymogi dla infrastruktury kolejowej

15-05-2012 E-004933/2012 Komisja

Wytyczne dla sieci TEN-T, koszty struktur administracyjnych

15-05-2012 E-004932/2012 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe