Danuta Maria HÜBNER
 • Danuta Maria
  HÜBNER
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 8 kwietnia 1948, Nisko

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

41

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (debata)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(3)

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (debata)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(23)

Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE (debata na aktualny temat)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(15)

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(9)

Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(4)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

6

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

AFCO
13-07-2017 AFCO_AD(2017)606067

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów

AFCO
29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami

AFCO
21-04-2016 AFCO_AD(2016)576977

OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

AFCO
10-07-2015 AFCO_AD(2015)557335

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

AFCO
17-04-2015 AFCO_AD(2015)551793

OPINIA dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

AFCO
02-09-2014 AFCO_AD(2014)537156

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

ECON
27-03-2015 ECON_AD(2015)546785

Projekt(-y) rezolucji

7

Pytanie(-a) parlamentarne

5

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

14-12-2017 O-000099/2017 Rada

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

29-11-2017 O-000090/2017 Komisja

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

29-11-2017 O-000089/2017 Rada

Przegląd rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych

31-01-2017 O-000007/2017/zm.1 Komisja

Gwarancje inwestorów a zmiana prawa w trakcie jego stosowania

29-04-2015 E-006806/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E157
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12015
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E157
  1047 Brussels