Danuta Maria HÜBNER
 • Danuta Maria
  HÜBNER
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 8 kwietnia 1948, Nisko

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

52

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (głosowanie)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(8.1)

Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(3)

Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(23)

Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(23)

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (debata)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(2)

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 lutego 2018 r. (debata)

28-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-28(18)

Skład Parlamentu Europejskiego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Skład Parlamentu Europejskiego (debata) (2)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

9

ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego

AFCO
11-06-2018 A8-0207/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie składu Parlamentu Europejskiego

AFCO
26-01-2018 A8-0007/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie unii bankowej – sprawozdanie za rok 2016

ECON
02-02-2017 A8-0019/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej

AFCO
02-10-2015 A8-0286/2015

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

5

Opinia(-e) jako sprawozdawca

8

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

AFCO
10-09-2018 AFCO_AD(2018)623628

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

AFCO
04-07-2018 AFCO_AD(2018)622283

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

AFCO
13-07-2017 AFCO_AD(2017)606067

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów

AFCO
29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami

AFCO
21-04-2016 AFCO_AD(2016)576977

OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

AFCO
10-07-2015 AFCO_AD(2015)557335

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

AFCO
17-04-2015 AFCO_AD(2015)551793

OPINIA dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

AFCO
02-09-2014 AFCO_AD(2014)537156

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

ECON
27-03-2015 ECON_AD(2015)546785

Instytucjonalne projekty rezolucji

8

Pytania pisemne

1

Gwarancje inwestorów a zmiana prawa w trakcie jego stosowania

29-04-2015 E-006806/2015 Komisja

Pytania ustne

4

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

14-12-2017 O-000099/2017 Rada

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

29-11-2017 O-000090/2017 Komisja

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

29-11-2017 O-000089/2017 Rada

Przegląd rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych

31-01-2017 O-000007/2017/zm.1 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E157
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12015
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E157
  1047 Brussels