Danuta Maria HÜBNER
 • Danuta Maria
  HÜBNER
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 8 kwietnia 1948, Nisko

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 20.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 21.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium
 • 01.07.2014 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 01.07.2014 ... : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodnicząca

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 24.01.2017 ... : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Członkini

 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 05.07.2010 / 31.07.2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19.01.2017 / 23.01.2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19.01.2017 ... : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 24.01.2017 ... : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 08.10.2009 / 04.07.2010 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19.01.2017 ... : Komisja Handlu Międzynarodowego

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

56

Program działań prezydencji greckiej (debata)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Podsumowanie prezydencji litewskiej (debata)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (27-28 czerwca 2013 r.) (debata)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(3)

Strategia makroregionalna na rzecz Alp

23-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-23(6)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

17

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

6

Opinia(-e) jako sprawozdawca

6

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

REGI
13-04-2011 REGI_AD(2011)460755

OPINIA Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie

REGI
23-03-2011 REGI_AD(2011)458643

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

REGI
01-03-2011 REGI_AD(2011)456974

OPINIA w sprawie wyjścia poza PKB - Pomiar postępu w zmieniającym się świecie

REGI
03-12-2010 REGI_AD(2010)448798

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

REGI
23-06-2010 REGI_AD(2010)441308

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, Sekcja 3 – Komisja

REGI
03-09-2009 REGI_AD(2009)427068

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie finansowania i sposobu działania europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji

ECON
29-06-2010 ECON_AD(2010)441371

OPINIA w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy

ECON
25-06-2010 ECON_AD(2010)440115

Projekt(-y) rezolucji

14

Wspólny projekt rezolucji w sprawie powodzi w Europie

01-07-2013 RC-B7-0319/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie strategii makroregionalnej na rzecz Alp

21-05-2013 RC-B7-0190/2013

Projekt rezolucji w sprawie strategii makroregionalnej na rzecz Alp

15-05-2013 B7-0190/2013

Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego

02-03-2011 B7-0165/2011

Projekt rezolucji w sprawie polityki spójności i polityki regionalnej UE po 2013 r.

29-09-2010 B7-0539/2010

Pytanie(-a) parlamentarne

13

Pomoc państwa dla regionów

21-02-2013 O-000017/2013 Komisja

Strategia makroregionalna na rzecz Alp

21-02-2013 O-000016/2013 Komisja

Strategia makroregionalna na rzecz Alp

21-02-2013 O-000015/2013 Rada

Zapobieganie rakowi przewodu pokarmowego i zarządzanie tą kwestią w UE

06-06-2012 O-000122/2012 Komisja

Energia na obszarach wiejskich

22-02-2011 E-002010/2011 Komisja

Strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego

24-01-2011 O-000014/2011 Komisja

Wspólnotowe środki na rzecz zapobiegania pożarom lasów

10-01-2011 O-000001/2011 Komisja

Rzetelne informacje dla rodziców i pasażerów starszych wiekiem podróżujących drogą lotniczą

20-12-2010 O-0217/2010 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E157
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12015
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E157
  1047 Brussels