Tadeusz CYMAŃSKI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 28-12-2011 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 29-12-2011 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 03-04-2012 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 04-04-2012 / 30-06-2014 : Solidarna Polska (Polska)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 28-12-2011 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 28-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 02-02-2012 / 30-06-2013 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju  
- ENVI_AD(2013)508269 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006  
- FEMM_AD(2012)486156 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie poparcia Unii Europejskiej dla Międzynarodowego Trybunału Karnego: rozwiązywanie problemów i przezwyciężanie trudności  
- FEMM_AD(2011)469844 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby  
- ENVI_AD(2012)480861 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie walki z przedwczesnym kończeniem nauki  
- EMPL_AD(2011)464808 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z cukrzycą ciążową  
- P7_DCL(2013)0010 - Wygasła  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 65 - 10-12-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe