Joanna SENYSZYN

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polska)

Wiceprzewodnicząca

 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Praw Człowieka

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 07.10.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

206

Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.2)

Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.13)

Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Sytuacja w Iraku (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(14)

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (debata)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(3)

Sytuacja w Tajlandii

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(15.1)

Sytuacja w Syrii (debata)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie integracji migrantów, jej wpływu na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

FEMM
07-11-2012 FEMM_AD(2012)496521

OPINIA w sprawie europejskiego wymiaru sportu

FEMM
23-09-2011 FEMM_AD(2011)467336

OPINIA w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służącej wspieraniu strategii „Europa 2020”

FEMM
01-02-2011 FEMM_AD(2011)454683

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie problemu pozostawianych bez opieki nieletnich w UE

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)504151

OPINIA w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki

AFET
05-12-2012 AFET_AD(2012)496506

OPINIA w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu ożywienia gospodarki

AFET
05-12-2012 AFET_AD(2012)496505

Projekt(-y) rezolucji

97

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie zintegrowanej edukacji sportowej dla zrównoważonego rozwoju utalentowanych sportowo uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdrowych

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Wygasła

szczegóły

Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA

Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 164 - 15-07-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym

06-09-2010 P7_DCL(2010)0062 Przyjęta

szczegóły

Joanna SENYSZYN , Ivo BELET , Mary HONEYBALL , Seán KELLY , Hannu TAKKULA

Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 16-12-2010
Przyjęto : 16-12-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0498
Liczba sygnatariuszy : 385 - 16-12-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

51

VP/HR - Prawa zatrzymywanych kobiet w Egipcie

07-03-2014 E-002713/2014 Komisja

VP/HR - Prawa kobiet w Afganistanie

18-02-2014 E-001838/2014 Komisja

Przepisy dotyczące bluźnierstwa w UE

28-01-2014 E-000836/2014 Komisja

Wykorzystanie funduszy europejskich

08-01-2014 P-000130/2014 Komisja

VP/HR - Kobiety a proces pokojowy w Kolumbii

28-11-2013 E-013542/2013 Komisja

VP/HR - sytuacja kobiet walczących o prawa człowieka i dziennikarzy w Meksyku

01-10-2013 E-011158/2013 Komisja

VP/HR - posiedzenie ministerialne UE-RWPZ

16-07-2013 E-008704/2013 Komisja

VP/HR - stosunki UE-Izrael

01-07-2013 E-007769/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe