Marek Józef GRÓBARCZYK

Oświadczenie majątkowe

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.