Marek Józef GRÓBARCZYK

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 01.07.2014 / 15.11.2015 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 01.07.2014 / 15.11.2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rybołówstwa
 • 01.07.2014 / 15.11.2015 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14.07.2014 / 15.11.2015 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo

 • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 01.07.2014 / 15.11.2015 : Komisja Rybołówstwa
 • 14.07.2014 / 15.11.2015 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 14.07.2014 / 15.11.2015 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

60

Przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (debata)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(19)

Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (debata)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(16)

Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(9.9)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (debata)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(18)

Wiedza o morzu 2020 (debata)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(19)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

11

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii na rzecz rybołówstwa w regionie Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego

PECH
25-06-2013 A7-0234/2013

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt

PECH
27-01-2014 PECH_AD(2014)521603

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja

PECH
23-01-2014 PECH_AD(2014)523109

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu

ITRE
09-05-2012 ITRE_AD(2012)486056

OPINIA w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Walka z rakiem: partnerstwo europejskie”

ITRE
24-02-2010 ITRE_AD(2010)430881

OPINIA w sprawie zrównoważonej przyszłości transportu

ITRE
24-02-2010 ITRE_AD(2010)430700

Projekt(-y) rezolucji

9

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów

13-03-2012 RC-B7-0152/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Korei Północnej

07-07-2010 RC-B7-0416/2010

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Wygasła

szczegóły

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 119 - 14-04-2014

Pytanie(-a) parlamentarne

22

Sytuacja związana z gazociągiem OPAL

26-03-2014 P-003753/2014 Komisja

Kontrole działalności rybackiej na Morzu Bałtyckim

27-02-2013 E-002291/2013 Komisja

Obowiązek prowadzenia dzienników połowowych w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007

06-03-2012 E-002584/2012 Komisja

Łamanie zasad konkurencyjności w przyznawaniu dotacji na projekty dotyczące energii odnawialnej

16-02-2012 E-001920/2012 Komisja

Znaczenie WPRyb dla wytwarzania dóbr publicznych

13-01-2012 O-000004/2012 Komisja

Dyskryminacja Telewizji Trwam w działaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

11-01-2012 E-000191/2012 Komisja

Łamanie praw autochtonicznych mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

15-12-2011 O-000331/2011 Komisja

Rozdział możliwości połowowych łososia w poszczególnych państwach członkowskich

29-11-2011 E-011501/2011 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)