Marek Józef GRÓBARCZYK

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

13

Decyzja przyjęta 15 lipca 2015 r. w sprawie letniego pakietu energetycznego (debata)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (debata)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Zasoby ludzkie na potrzeby monitorowania hurtowych rynków energii przez ACER (debata)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Decyzja podjęta w sprawie ram strategicznych unii energetycznej (debata)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Program prac prezydencji łotewskiej (debata)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Program prac prezydencji łotewskiej (debata) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE W kierunku europejskiej unii energetycznej

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Instytucjonalne projekty rezolucji

11

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Nadii Sawczenko

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Projekt rezolucji w sprawie przedłużenia mandatu Forum Zarządzania Internetem

04-02-2015 B8-0130/2015

Projekt rezolucji w sprawie sektora stalowego w Unii Europejskiej

10-12-2014 B8-0354/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie praw człowieka w Uzbekistanie

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytania pisemne

8

Euroobligacje Gazpromu a prawo unijne

17-09-2015 E-012859/2015 Komisja

Umowa Nord Stream 2 a Trzeci Pakiet Energetyczny

10-09-2015 E-012736/2015 Komisja

VP/HR - Stanowisko Komisji Europejskiej wobec planowanego zwiększenia dostaw gazu z Gazpromu

17-07-2015 E-011499/2015 Komisja

Wycofanie wniosku o ustanowienie rezerwy stabilności rynkowej

10-02-2015 E-002154/2015 Komisja

Wycofanie wniosku o ustanowienie rezerwy stabilności rynkowej

10-02-2015 E-002153/2015 Rada

Zamiar zmniejszenia wymiaru ochronnego dorsza

27-11-2014 P-009806/2014 Komisja

Pytanie do Komisji Europejskiej ws. dyrektywy siarkowej

24-10-2014 P-008372/2014 Komisja

VP/HR - Sytuacja demokratycznej opozycji w Kazachstanie

10-10-2014 E-007824/2014 Komisja