Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Ostatnie prace 

Kontakt