Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
 • Elżbieta Katarzyna
  ŁUKACIJEWSKA
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 25 listopada 1966, Jasło

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

72

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(18)

Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy (debata)

11-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-11(17)

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(23)

Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (debata)

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(7)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

TRAN
11-10-2018 TRAN_AD(2018)623885

Instytucjonalne projekty rezolucji

49

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Malediwach

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zabijania z litości w Ugandzie

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

  Motion for a resolution on situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0172/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mercy killings in Uganda

12-03-2018 B8-0166/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0160/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Demokratycznej Republiki Konga

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Nigerii

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Pytania pisemne

23

W sprawie pomocy dla Polski z Europejskiego Funduszu Solidarności

13-09-2017 P-005687/2017 Komisja

Uniwersytety Trzeciego Wieku w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027

11-07-2017 E-004660/2017 Komisja

Przewlekłość postępowania w rozpoznaniu sprawy z artykułu 102 TFUE

28-03-2017 E-002130/2017 Komisja

Dwutlenek tytanu - E171, CI77891

02-02-2017 E-000788/2017 Komisja

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

31-01-2017 E-000590/2017 Komisja

Świetlówki energooszczędne

31-01-2017 E-000589/2017 Komisja

Transport między dwoma krajami w Europie - sytuacja we Włoszech

30-06-2016 E-005323/2016 Komisja

Zaburzacze hormonalne i neonikotynoidy

15-06-2016 E-004879/2016 Komisja

Definicja terminu "dumping socjalny"

17-03-2016 E-002259/2016 Komisja

Glifosat

16-03-2016 E-002232/2016 Komisja

Pytania ustne

8

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

31-01-2018 O-000011/2018 Komisja

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

31-10-2017 O-000083/2017 Komisja

Neutralność systemów rezerwacji lotniczych (GDS) i ograniczenie dostępu do informacji o lotach

27-09-2017 O-000075/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej

24-05-2016 O-000081/2016 Komisja

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

14

Dyplomacja klimatyczna (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)

03-07-2018

. ‒ Zmiany klimatyczne są jednym z najistotniejszych globalnych problemów, z którymi muszą się zmierzyć dzisiejsze społeczeństwa. Unia Europejska podejmuje wiele działań, które mają na celu walkę z globalnym ociepleniem oraz promowanie niskiej emisji gazów cieplarnianych w gospodarkach. W tym celu państwa członkowskie wypełniają postanowienia uniwersalnego porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Skutki zmiany klimatu są odczuwalne na całym świecie, nie tylko poprzez wzrost średnich temperatur, ale również mają wpływ na zaopatrzenie w wodę i żywność, jak również na stabilność geopolityczną oraz bezpieczeństwo regionalne ludności. Dlatego konieczne jest wypracowywanie wspólnych rozwiązań i podejmowanie wspólnych kroków na arenie międzynarodowej.
Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności podjęły współpracę, aby przedstawić wspólne zalecenia dotyczące przyszłych działań na rzecz dyplomacji klimatycznej UE. Wskazano systematycznie niezbędne struktury, partnerów zagranicznych oraz ścieżki tematyczne dyplomacji klimatycznej, które są konieczne do dostosowania międzynarodowej roli UE w dyplomacji klimatycznej. Silna rola przywódcza UE ma pozwolić wyznaczać kierunki skutecznego promowania działań na rzecz klimatu. W celu osiągnięcia globalnych efektów konieczne jest pogłębienie współpracy z wieloma podmiotami: rządami krajów oraz podmiotami niepaństwowymi. Działania na arenie międzynarodowej muszą być wspomagane efektywną, wewnątrzunijną polityką klimatyczną. Dlatego zagłosowałam za sprawozdaniem w sprawie dyplomacji klimatycznej.

Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (B8-0217/2018)

03-05-2018

Od 2004 roku w Unii Europejskiej zakazane jest testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych, natomiast od 2009 roku zakaz ten dotyczy również składników kosmetycznych. W marcu 2013 roku w pełni zaczął obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu gotowych produktów kosmetycznych i składników kosmetycznych testowanych na zwierzętach. Dla Unii Europejskiej są to przełomowe zakazy, pokazujące jak ważna jest ochrona zwierząt dla Europejczyków oraz jak bardzo Europa zaangażowana jest w zaprzestanie testów na zwierzętach. Ważną kwestią jest to, że Europa jest na całym świecie największym rynkiem zbytu produktów kosmetycznych, a ponadto sektor kosmetyczny w Europie zapewnia miejsca pracy dla około 2 milionów osób. Trzeba zwrócić uwagę, że mimo wprowadzonych zakazów sektor ten jest innowacyjny i prężnie działa. To pokazuje, że testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach nie jest już uzasadnione i zaleca się stopniową rezygnację z testów na świecie. Niestety, mimo zakazów wprowadzonych w Unii Europejskiej, w około 80% państw na całym świecie nadal dozwolone jest testowanie kosmetyków na zwierzętach i wprowadzanie ich do obrotu. Podzielam zdanie, że jako Unia Europejska udowodniliśmy już, że zakaz może prawidłowo funkcjonować i nadszedł czas by działać - dlatego zagłosowałam za światowym zakazem testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach.

Siedziba Europejskiej Agencji Leków (A8-0063/2018 - Giovanni La Via)

15-03-2018

Chociaż wybór Amsterdamu jako nowej siedziby Europejskiej Agencji Leków był kwestionowany przez część posłów do PE ze względu na nieprzejrzysty sposób wyboru stolicy Holandii, uważam, że naszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania Agencji. Podważenie decyzji w sprawie przenosin byłoby szkodliwe dla samej Agencji, która wypełnia niezwykle kluczowe zadania: umożliwia pacjentom dostęp do najnowszych leków, monitoruje bezpieczeństwo leków oraz publikuje jasne informacje o produktach leczniczych i ich zastosowaniu.
W podjęciu tej decyzji powinno nam przyświecać zdrowie naszych obywateli. Rozwianie wątpliwości co do przyszłej siedziby EMA jest konieczne, aby zachęcić doświadczonych pracowników Agencji do dalszej pracy na rzecz dobra pacjentów z całej wspólnoty. Parlament Europejski powinien aktywnie śledzić dalsze losy EMA i bronić ciągłości funkcjonowania Agencji. Posłowie pracujący w ramach grupy roboczej EPL zapewnili, że będą żądać systematycznych sprawozdań od rządu holenderskiego na temat postępów w budowie nowej siedziby.
Jako posłanka zasiadająca w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opowiadam się za zdrowiem pacjentów i zagłosowałam za przyjęciem rozporządzenia.

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

Jako członkini Delegacji do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią zagłosowałam za umową między UE a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych. Umowa jest krokiem w stronę pogłębienia współpracy poprzez stworzenie podstawy prawnej, która zabezpiecza łańcuchy dostaw i umożliwia prowadzenie legalnego handlu oraz wymianę informacji. Pozytywnie oceniam zastosowanie nowoczesnych i prostych procedur, które pozwolą nam zaoszczędzić czas i pieniądze przy odprawianiu towarów. Jednocześnie umowa pozwala zapobiegać naruszeniom i chronić naszych konsumentów. UE zawarła już wiele podobnych umów z innymi państwami i nadszedł najwyższy czas na odpowiednią umowę z naszym bliskim partnerem Nową Zelandią. Rozważne umowy handlowe z zaufanymi partnerami to dobry krok dla całej Wspólnoty i jasny krok UE w stronę liberalizacji handlu, a także opowiedzenie się przeciwko protekcjonizmowi.

Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Zmiany technologiczne zazwyczaj wyprzedzają nasze działania, ale w przypadku rezolucji na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych można mówić o rewolucyjnych propozycjach. Ten przyszłościowy system zakłada połączenie 30 mln pojazdów rocznie. Poziom rozwoju i gotowości poszczególnych państw członkowskich znacząco się różni, podczas gdy wszyscy obywatele UE powinni móc korzystać z cyfryzacji i rozwoju technologii. Inteligentne systemy transportowe to bardziej efektywny i przyjazny środowisku sposób na rozwój mobilności. Stoimy przed zmianami w transporcie, a przede wszystkim przed wprowadzeniem usług C-ITS w Europie. Coraz częściej słyszymy o osiągnięciach w zakresie produkcji prototypów samochodów autonomicznych. Rezolucja odpowiada na wyzwania, jakie stawiają nowe technologie w transporcie. Współpracujące inteligentne systemy transportowe kryją w sobie olbrzymi potencjał i cieszę się, że opracowano tak przyszłościową rezolucję. Rezolucja wpisuje się znakomicie w ducha naszych czasów - jest kamieniem milowym na drodze do współpracującej, autonomicznej, inteligentnej i połączonej mobilności. Z tych powodów głosowałam za rezolucją.

Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)

13-03-2018

Polityka handlowa UE powinna być polityką, w której prawa człowieka, w tym prawa kobiet, są wiążące, a nie tylko chronią samych inwestorów. W dobie ratyfikacji coraz większej liczby umów handlowych stanowisko UE ws. równouprawnienia powinno znaleźć odzwierciedlenie w działaniach politycznych. Sprawozdawczynie, które przygotowały rezolucję, przedstawiły szereg faktów, które powinny zostać uwzględnione przez każdego odpowiedzialnego polityka. W żadnym z krajów na świecie nie zdołano osiągnąć pełnego równouprawnienia. Kobiety pracują w znakomitej większości nadal w innych sektorach niż mężczyźni (przede wszystkim w rolnictwie, w szkolnictwie, służbie zdrowia, czy w sektorze socjalnym), w których są bardziej podatne na niekorzystne skutki nieodpowiedzialnej polityki handlowej: na zmianę klimatu i bezpieczeństwo żywieniowe, na dostęp do coraz częściej sprywatyzowanej opieki zdrowotnej, czy na dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, które także mogą podlegać prywatyzacji. Polityka handlowa powinna również uwzględniać centralne wartości europejskie - zapewnienie zrównoważonych warunków bytowych, zrównoważenia środowiskowego, zrównoważonych ekosystemów oraz zrównoważonych zasobów ludzkich i społecznych. Z tego powodu zagłosowałam za rezolucją ws. równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE.

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Inicjatywa zwiększenia bezpieczeństwa samochodowego w Unii Europejskiej, stanowi poważne wyzwanie w obszarze ochrony zdrowia i życia obywateli. Jest ona również bardzo innowacyjna i wprowadza do systemu wiele nowoczesnych rozwiązań, które w przyszłości zwiększą bezpieczeństwo obywateli na europejskich drogach.
Jak pokazują obecne statystyki - około 92% wszystkich wypadków samochodowych wynika z winy człowieka lub błędu ludzkiego połączonego ze stanem pojazdu. Co więcej, w 2016 roku w samej Polsce odnotowano około 33 664 wypadków drogowych, a w ich wyniku 3 026 osób poniosło śmierć.
Właśnie takie liczby pozwalają nam uświadomić skalę problemu, jakim jest niedoskonałość obecnego systemu transportu.
Mając na uwadze fakt, że życie i zdrowie stanowią najważniejszą wartość, zacznijmy o nie dbać jak tylko najlepiej potrafimy. Dlatego też głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana Kocha, ponieważ zapewnia on poprawę bezpieczeństwa samochodowego w UE.

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

W przyjętym w 2015 r. porozumieniu paryskim zawarto cel długoterminowy oraz określono, że kluczowe znaczenie będzie miał wkład z użytkowania gruntów i leśnictwa w realizację długoterminowych celów związanych z łagodzeniem zmiany klimatu. Mając na uwadze fakt, że z końcem 2020 r. wygaśnie protokół z Kioto, włączenie sektora LULUCF do unijnych ram polityki klimatycznej, poczynając od 2021 r., nabiera jeszcze większego znaczenia dla kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu. Włączenie LULUCF do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 jest również istotne dla stabilności unii energetycznej. Sektor LULUCF może przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu przez m.in. powiększenie pochłaniaczy gazów cieplarnianych. Należy nieustannie podkreślać ważną rolę leśnictwa jako części gospodarki, zwłaszcza w obszarze, o którym tutaj mowa. Lasy spełniają wiele funkcji mających pozytywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, na nasze życie oraz na ograniczenie emisji CO2. Stanowią one wielki potencjał absorpcyjny, który należy rozwijać. Powinniśmy mieć też na uwadze rosnący popyt na drewno jako surowiec. Warto pamiętać, że postrzeganie lasów jako pochłaniaczy emisji CO2 może także odciążać inne sektory poszczególnych gospodarek. Potrzebujemy wyważonych regulacji uwzględniających interesy wszystkich państw członkowskich. Zważywszy na korzyści dla UE, jakie niesie ze sobą włączenie sektora LULUCF do unijnej polityki klimatycznej, zdecydowałam się zagłosować za tymi uregulowaniami prawnymi.

Transport drogowy w Unii Europejskiej (B8-0290/2017)

18-05-2017

Sektor transportu drogowego jest podstawą, mocą napędową całej naszej ekonomii; bezpośrednio lub pośrednio wpływa on na wszystkie gałęzie naszej gospodarki. W sposób zrozumiały prace nad legislacją drogową wywołują więc wiele emocji.
Konflikt interesów między wschodem a zachodem Unii, a także między bogatymi krajami a tymi wciąż rozwijającymi się jest oczywisty, także w przypadku sektora transportu drogowego. Trudno jest pogodzić interesy tak różnych gospodarek i tak wielu podmiotów. Ważne jest, by Parlament określił wspólne stanowisko, bo wtedy łatwiej będzie wskazać kierunek zmian oraz zakres współpracy i negocjacji między państwami oraz instytucjami Unii.
Dlatego zdecydowałam się zagłosować za projektem rezolucji Komisji Transportu i Turystyki. Jej tekst jest dość wyważony; łagodzi nastroje i nakreśla bardzo przystępny kierunek zmian. Zawarte w niej propozycje – m.in. nacisk na ekologię i rozwój nowych technologii, harmonizacja przepisów całego rynku wewnętrznego, lepsze wdrażanie już istniejących przepisów oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy to kwestie, nad którymi w przyszłości będziemy się pochylać podczas prac nad pakietem mobilności.
To od realizacji zapisów m.in. tej rezolucji zależeć będzie przyszłość sektora transportu drogowego.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)

16-05-2017

. ‒ Od kilku lat obserwujemy wśród Europejczyków wzrost zainteresowania tym, co i w jaki sposób jemy. Przemyślany wybór produktów, świadome odżywianie się oraz zdrowy styl życia to zmiany kulturowe i cywilizacyjne, które cieszą i które przekładają się na poprawę zdrowia publicznego.
Niestety, w parze z tymi zmianami póki co nie idzie większa odpowiedzialność za środowisko i ograniczenie marnowania żywności. W UE nadal marnuje się jej zbyt dużo, bo 173 kg na osobę rocznie. Co więcej, prognozy wskazują na tendencję wzrostową, co w kontekście narastających wyzwań demograficznych naszej planety niepokoi.
Dlatego głosowałam za przyjęciem sprawozdania z własnej inicjatywy, w którym zaproponowano odpowiednie środki służące zmniejszeniu o połowę ilości marnowanej żywności w państwach członkowskich do 2030 roku. Wśród tych propozycji znajdują się między innymi ułatwienia związane z oznaczeniem dat przydatności do spożycia oraz zwolnienie darów żywnościowych z opodatkowania – propozycje te są więc przyjazne zarówno konsumentom, jak i producentom, bo nie narzucają sztucznych limitów i obciążeń. Unia Europejska jako światowy lider w wyznaczaniu wysokich standardów środowiskowych ma szansę na wypromowanie bardziej odpowiedzialnej polityki żywieniowej i ta inicjatywa to dobry krok w tę stronę.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E169
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11021
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E169
  1047 Brussels