Paweł Robert KOWAL

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 20.02.2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 21.02.2011 / 13.01.2014 : Polska Jest Najważniejsza (Polska)
 • 14.01.2014 / 30.06.2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Polska)

Przewodniczący

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14.09.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo

 • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

87

Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy (debata)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(22)

Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Priorytety w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego (krótka prezentacja)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(22)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(14)

Ostatnie wybory w Bangladeszu

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(12.2)

Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (debata)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania Umowy między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

AFET
22-01-2013 AFET_AD(2013)500439

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

AFET
10-09-2012 AFET_AD(2012)489432

OPINIA w sprawie biblioteki Europeana – następne kroki

ITRE
05-02-2010 ITRE_AD(2010)430832

OPINIA w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2008

ITRE
04-02-2010 ITRE_AD(2010)430944

Projekt(-y) rezolucji

92

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Projekt rezolucji w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

11-03-2014 B7-0263/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

25-02-2014 B7-0219/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

04-02-2014 B7-0163/2014

Pytanie(-a) parlamentarne

65

Ochrona tradycyjnych mniejszości narodowych i językowych w Europie i ich języków

09-01-2014 O-000008/2014 Komisja

Zmiana przepisów dotyczących metod wędzenia

08-01-2014 E-000128/2014 Komisja

Pomoc finansowa dla Ukrainy

15-11-2013 E-013022/2013 Komisja

Rozwój przemysłu turystycznego w Polsce

07-10-2013 E-011446/2013 Komisja

Problemy polskich pracowników w Holandii

05-09-2013 E-009936/2013 Komisja

Środki zapobiegania i walki z klęskami żywiołowymi

10-07-2013 E-008253/2013 Komisja

Działania UE na rzecz zapobiegania wyzyskowi pracowników

09-07-2013 E-008173/2013 Komisja

VP/HR - Relacje UE-Azerbejdżan

08-07-2013 E-008113/2013 Komisja

VP/HR - Prawa człowieka na Białorusi

01-07-2013 E-007776/2013 Komisja

VP/HR - Oficjalny status Naddniestrza

20-06-2013 E-007339/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie