Ryszard Antoni LEGUTKO : Strona główna 

Członek 

BCPR  
Konferencja Przewodniczących 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Kontakt