Jacek WŁOSOWICZ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 28-12-2011 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 29-12-2011 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 03-04-2012 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 04-04-2012 / 30-06-2014 : Solidarna Polska (Polska)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 28-12-2011 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 28-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 01-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie gotowości państw członkowskich UE do skutecznego i terminowego rozpoczęcia nowego okresu programowania polityki spójności  
- BUDG_AD(2013)519799 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie