Peter van DALEN : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rybołówstwa 

Członek 

Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Ostatnie prace 

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt