Judith SARGENTINI : Życiorys 

Wersja oryginalna : NL 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)  
Ostatnia aktualizacja: 16/11/2018 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1992-1999 : Historia współczesna, Uniwersytet w Amsterdamie (specjalizacja: systemy totalitarne i demokratyzacja w Europie) (1999); magister (1999)

Kariera zawodowa 

 • 1999-1999 : Odpowiedzialna za komunikację w Europejskim Centrum Informacji dla młodzieży na temat Unii Europejskiej
 • 2000-2003 : Szefowa międzynarodowej kampanii „Fatal Transactions” przeciwko gospodarkom wojennym i handlowi „krwawymi diamentami”, ropą, koltanem oraz innymi strategicznymi zasobami; negocjator w Procesie Kimberly – światowym systemie certyfikacji nieoszlifowanych diamentów
 • 2003-2007 : Lobbystka z ramienia Holenderskiego Instytutu ds. Afryki Południowej (obecnie ActionAid Nederland) w Hadze, Brukseli i Johannesburgu w dziedzinie współpracy w obszarze rozwoju, praw człowieka, demokratyzacji, uczciwych wyborów, sprawiedliwego handlu, zachowań korporacji, sytuacji w Zimbabwe, Kongu, Angoli i RPA
 • 2007-2009 : Konsultantka Eurostep – sieci postępowych organizacji na rzecz rozwoju z siedzibą w Brukseli

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w lokalnych organach samorządowych  
 • 1998-2009 : Przewodnicząca grupy GroenLinks (zielona lewica) w amsterdamskiej radzie miejskiej; wcześniej radna i radna wybrana w wyborach uzupełniających. Resorty: porządek publiczny, sprawy ogólne, praca i dochody, przeciwdziałanie ubóstwu, a wcześniej również różnorodność, edukacja i kultura
Funkcje sprawowane w międzynarodowym zrzeszeniu partii politycznych lub związków zawodowych  
 • 1998-1998 : Członkini zarządu Europejskiej federacji studenckich związków zawodowych (wówczas ESIB, obecnie ESU), pomagającej m.in. wschodnioeuropejskim organizacjom studenckim w walce o demokratyzację
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2009-2014 : Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Inna działalność 

 • 2011-2014 : Członkini zarządu Muzeum Holenderskiego Ruchu Oporu w Amsterdamie
 • 2007-2014 : Członkini zarządu Fundacji Ni! Producties (amsterdamska fundacja wystawiająca i wspierająca produkcje teatralne)
 • 1991-1992 : Członkini zarządu Dwars (młodzieżówka partii GroenLinks), a wcześniej działaczka PSJG (młodzieżówka PSP)
 • 1995-1996 : Sekretarz Landelijke Studentenvakbond (krajowy związek zawodowy studentów), odpowiedzialna m.in. za jakość kształcenia, umiędzynarodowienie i emancypację

Odznaczenia 

 • Tytuł „Uczciwego polityka europejskiego roku 2012–2013” przyznany jej przez Fundację im. Maksa van der Stoel za zaangażowanie na rzecz uczciwej polityki wobec krajów rozwijających się
 • W 2010 r. otrzymała nagrodę „Engel van het jaar” (Anioł roku) przyznaną jej przez PerspectieF, młodzieżówkę Unii Chrześcijańskiej, za zaangażowanie na rzecz sprawiedliwego handlu.

Kontakt