Judith SARGENTINI : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Ostatnie prace 

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Wkład do debat parlamentarnych 
Judith SARGENTINI  
Judith SARGENTINI 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt