Judith SARGENTINI : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie GSP  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Cooperation Agreement on Partnership and Development between the European Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Afghanistan, of the other part  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.  
- LIBE_AD(2018)618121 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych  
- DEVE_AD(2017)608037 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości  
- AFET_AD(2017)601196 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 

Kontakt