Rui TAVARES
 • Rui
  TAVARES
 • Portugalia
 • Data urodzenia: 29 lipca 1972, Lisboa

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 23.06.2011 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek
 • 24.06.2011 / 30.06.2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 29.06.2011 : Bloco de Esquerda (Independente) (Portugalia)
 • 30.06.2011 / 30.06.2014 : Independente (Portugalia)

Wiceprzewodniczący

 • 18.04.2012 / 23.10.2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 15.09.2011 / 18.01.2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19.01.2012 / 17.04.2013 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 28.03.2012 / 17.04.2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 23.06.2011 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16.09.2009 / 23.06.2011 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 18.04.2013 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 10.10.2013 / 30.06.2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

171

Sytuacja w Wenezueli (debata)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(4)

Sytuacja w Wenezueli (debata) (2)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(4)

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

6

SPRAWOZDANIE w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka

AFET
19-11-2012 A7-0378/2012

SPRAWOZDANIE w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń

LIBE
03-05-2010 A7-0131/2010

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie nowych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych

CULT
25-03-2014 A7-0249/2014

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

12

OPINIA w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2013 r.: „Obywatelstwo europejskie: Twoje prawa, Twoja przyszłość”

CULT
24-01-2014 CULT_AD(2014)521822

OPINIA w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012)

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519746

OPINIA w sprawie gier hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego

CULT
29-04-2013 CULT_AD(2013)504088

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE)

CULT
26-04-2013 CULT_AD(2013)506187

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku

LIBE
13-07-2012 LIBE_AD(2012)487968

OPINIA w sprawie Karty praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE

CULT
21-06-2012 CULT_AD(2012)483722

OPINIA w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej. Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

LIBE
22-03-2012 LIBE_AD(2012)480619

OPINIA w sprawie promowania mobilności pracowników w Unii Europejskiej

LIBE
25-05-2011 LIBE_AD(2011)462617

OPINIA w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

CULT
14-04-2011 CULT_AD(2011)458791

OPINIA w sprawie „Internetu szerokopasmowego w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych”

CULT
22-03-2011 CULT_AD(2011)454580

Projekt(-y) rezolucji

183

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosowania uzbrojonych dronów

25-02-2014 RC-B7-0201/2014

Projekt rezolucji w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów

24-02-2014 B7-0202/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Naddniestrza

05-02-2014 RC-B7-0128/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Tajlandii

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych wyborów w Bangladeszu

15-01-2014 RC-B7-0034/2014

Projekt rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

08-01-2014 B7-0011/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania bezzałogowych statków powietrznych do zabójstw celowanych

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Wygasła

szczegóły

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 20-04-2012
Liczba sygnatariuszy : 95 - 20-04-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie projektu INDECT (inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim)

10-11-2010 P7_DCL(2010)0082 Wygasła

szczegóły

Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES

Data otwarcia : 10-11-2010
Termin : 17-02-2011
Liczba sygnatariuszy : 177 - 17-02-2011

Pytanie(-a) parlamentarne

112

  Data processing by EU agencies

23-04-2014 P-005253/2014 Komisja

  Interference by the Commission in the domestic affairs of a Member State

21-10-2013 E-011999/2013 Komisja

  Portuguese companies avoiding tax via the Netherlands

12-09-2013 E-010264/2013 Komisja

  EU-Mexico relations in the fight against organised crime

15-07-2013 E-008642/2013 Rada

  Protection of personal data

15-07-2013 E-008641/2013 Komisja

  PRISM, TEMPORA and other surveillance programmes

12-07-2013 E-008612/2013 Komisja

  Abrogation or review of 'liquids and body scanners' rules

29-01-2013 E-000913/2013 Komisja

Nagłaśnianie przestępstw z nienawiści w UE

23-01-2013 O-000003/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe