Petru Constantin LUHAN

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

642

Nadzór rynku w odniesieniu do produktów (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Badanie losowe dotyczące siły roboczej we Wspólnocie (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i reagowanie na zanieczyszczenia (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Systemy gwarancji depozytów (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infrastruktura paliw alternatywnych (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

12

OPINIA w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020: innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

OPINIA w sprawie wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

OPINIA w sprawie integracji migrantów, jej konsekwencji dla rynek pracy i dla zewnętrznego wymiaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

OPINIA w sprawie atrakcyjności inwestowania w Europie

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Projekt(-y) rezolucji

5

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wdrożenia strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego

14-02-2011 B7-0131/2011

Wspólny projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Projekt rezolucji w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego

18-01-2010 B7-0036/2010

Projekt rezolucji w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r.

14-09-2009 B7-0039/2009

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Wygasła

szczegóły

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 230 - 10-12-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie walki ze stwardnieniem rozsianym w Europie

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Przyjęta

szczegóły

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Data otwarcia : 09-05-2012
Termin : 13-09-2012
Przyjęto : 13-09-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0357
Liczba sygnatariuszy : 408 - 13-09-2012

Wnioski dotyczące aktu Unii

1

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie zasad dobrowolnego umieszczania na żywności informacji o tym, czy jest ona odpowiednia dla wegetarian i wegan

27-11-2013 B7-0401/2013

Pytanie(-a) parlamentarne

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisja

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komisja

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komisja

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komisja

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komisja

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komisja

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komisja

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)