Monica MACOVEI : Życiorys 

Wersja oryginalna : EN 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)  
Ostatnia aktualizacja: 29/08/2018 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1978-1982 : Licencjat w dziedzinie prawa (z wyróżnieniem), Wydział Prawa, Uniwersytet w Bukareszcie
 • 1992-1993 : Magisterium w dziedzinie porównawczego prawa konstytucyjnego, Uniwersytet Nowojorski i Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie
 • 1994 : Międzynarodowe prawo publiczne i instytucje transnarodowe, seminarium w Salzburgu, Austria
 • 1994 : Prawa człowieka: teoria i praktyka – prawo międzynarodowe i europejskie, Wydział Prawa, Instytut Prawa Europejskiego, Uniwersytet w Birmingham, Zjednoczone Królestwo
 • 1995 : Międzynarodowa ochrona praw człowieka, kurs zaawansowany, Uniwersytet Åbo/Turku, Finlandia
 • 1996 : Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE, program stypendialny Unii Europejskiej, Bruksela, Rzym, Madryt
 • 1997 : Eisenhower Exchange Fellowship, Engage Emerging Leaders (angażowanie nowych liderów), program wielonarodowy, USA

Kariera zawodowa 

 • 1983-1997 : Prokurator, Bukareszt; zajmowała się sprawami karnymi o charakterze niepolitycznym
 • 1994-1997 : Doradczyni pro bono, Rumuńskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Człowieka, Komitet Helsiński (APADOR-CH), Bukareszt
 • 1995-2002 : Ekspertka w Radzie Europy, Dyrekcja Prawna i Dyrekcja ds. Praw Człowieka, Dział ds. Monitorowania w Sekretariacie Generalnym Rady Europy
 • 1997-... : Prawniczka, członkini Izby Adwokackiej w Bukareszcie; obecnie nieaktywna na własne życzenie
 • 1998-2000 : Ekspertka w grupie specjalistów ds. ustawy medialnej i praw człowieka, Rada Europy
 • 1999-2000 : Starszy doradca prawny, misja OBWE w Kosowie; oddelegowana przez Radę Europy
 • 1999-2004 : Przewodnicząca Rumuńskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Człowieka, Komitet Helsiński (APADOR-CH)
 • 2002-2004 : Ekspertka Rady Europy w dziedzinie reformy wymiaru sprawiedliwości, zaangażowana na stałe w biurze w Bośni i Hercegowinie
 • 2007-2009 : Ekspertka, TAIEX, Komisja Europejska
 • 2007-2009 : Doradczyni premiera Macedonii ds. walki z korupcją; oddelegowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, ambasada Zjednoczonego Królestwa w Skopje

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 2009-2014 : Członkini Partii Demokratyczno-Liberalnej w Rumunii (PDL)
 • 2011-2012 : Wiceprzewodnicząca PDL
 • 2014-... : Członkini partii M10 w Rumunii
Funkcje sprawowane w rządzie krajowym  
 • 12/2004-04/2007 : Minister sprawiedliwości w rządzie Rumunii
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2009-2014 : Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • 2014-... : Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Inna działalność 

 • 1997-... : Członkini Eisenhower Exchange Fellowships, USA
 • 1997-... : Członkini Rumuńskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Człowieka, Komitet Helsiński (członkostwo obecnie zawieszone)
 • 1999-... : Współzałożycielka i członkini rumuńskiej filii Transparency International
 • 2007-... : Członkini grupy ds. dialogu społecznego, Rumunia
 • 2007-... : Członkini rady nadzorczej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego
 • 2008-... : Członkini Akademii Europejskiej Yuste, Hiszpania
 • 2011-2016 : Członkini senatu Rumuńskiego Stowarzyszenia Akademickiego
 • 2011-2013 : Członkini komitetu doradczego ds. edukacji w ramach inicjatywy Siemens Integrity, Szkoła Biznesu Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego
 • 2012-2016 : Członkini Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych
 • 2012-... : Członkini rady nadzorczej Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia
 • 2013-2015 : Członkini zespołu redakcyjnego Parliament Magazine
 • 1998-2016 : Autorka następujących publikacji:
 • 1998 : „Legal Culture in Romania”, East European Constitutional Review, tom 7, nr 1, Wydział Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego i Uniwersytet Środkowoeuropejski
 • 1998 : „Access to Legal Aid for Indigent Criminal Defendants in Romania”, The Parker School Journal of East European Law, tom 5, nr 1-2, Uniwersytet Columbia
 • 1999 : „Protection of Human Rights by the Judiciary in Romania”, w: Stanislas Frankowski i Mark Gibney (red.), „Judicial Protection of Human Rights: Myth or Reality?”, Praeger Publishers, Connecticut
 • 2000-2003 : „Judgments of the European Court of Human Rights - Selective Digest”, 3 tomy, Polirom Publishing House
 • 2001-2002 : Wytyczne dotyczące wdrażania art. 5 i 10 europejskiej konwencji praw człowieka, podręczniki Rady Europy, Strasburg
 • 2001-2003 : Rozdziały w „Monitoring the EU Accession Process”: „Judicial Capacity”, „Judicial Independence”, „Minority Protection”, Central European University Press, Budapeszt i Nowy Jork
 • 2006 : „The Secret Policeman's Fall”, w: „Transparency and Silence: A Survey of Access to Information Laws and Practices in Fourteen Countries”, inicjatywa Open Society Institute, Nowy Jork (po raz pierwszy opublikowane w dzienniku The Guardian)
 • 2009 : „International Case Law on Freedom of Expression”, tom 1, Media Monitoring Agency, Bukareszt
 • 2012 : „Un’unica azione di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata”, w: Sonia Alfano i Adriano Varrica (red.), „Per un contrasto europeo al crimine organizzato e alle mafie: la risoluzione del Parlamento Europeo e l’impegno dell’Unione Europea”, FrancoAngeli, Mediolan
 • 2013 : „Dirty Laundry”, Parliament Magazine, wydanie 363
 • 2013 : „Confiscation, Freezing and Recovery of Assets”, artykuł wstępny, gościnnie, The European Criminal Law Associations' Forum, EUCRIM 2/2013
 • 2016 : „Law and Order: Justice in Five Steps”, główny artykuł oraz podsumowanie zbioru artykułów na temat reformy sądownictwa w Europie, publikacja: Platforma Obywatelska Bułgarii „Move.BG”
 • 2007-2013 : Przemówienia:
 • 04/2007 : „Justice Sector in Anti-Corruption Efforts and Fighting Judicial Corruption: Approaches and Strategies”, Bank Światowy, Waszyngton
 • 11/2007 : „Human Rights and Corruption”, Wydział Prawa, Uniwersytet Stanforda
 • 04/11/2010 : Czwarty szczyt dyrektorów finansowych (CFO European Summit), Emerging Europe & CIS, Finance Emerging Europe, Fundusz Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wiedeń
 • 17/11/2010 : „The EU's Anti-Corruption Efforts: Where Are We Heading?”, Szkoła Administracji im. J.F. Kennedy’ego na Uniwersytecie Harvarda, Cambridge, Massachusetts
 • 19/11/2010 : „Leadership Challenges in Addressing »People, Profit, Planet«”, Eisenhower Fellowships, Philadelphia
 • 24/06/2011 : „Administrative and Judicial Reforms: Lessons for the Western Balkans”, London School of Economics
 • 05/10/2011 : „Leadership”, MIT Sloan Fellows Program in Innovation and Global Leadership, MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts
 • 06/10/2011 : „The Functioning of the European Parliament and Anti-Corruption Efforts at the EU Level”, Harvard European Affairs Society, Szkoła Administracji im. J.F. Kennedy'ego na Uniwersytecie Harvarda, Cambridge, Massachusetts
 • 18/11/2011-19/11/2011 : „Justice Reform and Anti-Corruption: Lessons Learned from Romania's Accession to the EU”, Oxford European Affairs Student Association, Oriel College, Oxford
 • 07/12/2011 : „Combating Corruption in the EU: Transposing Principles in Practice”, konferencja współorganizowana z Transparency International; główna prelegentka obok Cecilii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych, Bruksela
 • 07/03/2012 : „Overcoming Current and Future Challenges in the Eurozone”, główna prelegentka, trzecia debata dyrektorów finansowych, Londyn
 • 09/04/2013 : „Understanding corruption in the EU: the Policy Dimension „Corruption and EU Funds””, Bertelsmann Stiftung, Bruksela
 • 05/07/2013 : „The policy-making process in the European Union”, doroczne posiedzenie OCEANS, HSG Berlin
 • 09/05/2015 : „Dare to fail”, TEDx, Rumunia
 • 02/2016 : „Anti-Corruption Policies”, HSG Berlin
 • 30/05/2016 : „Combating Corruption in Democratic Societies”, Argentyna, organizator: Uniwersytet Stanforda

Odznaczenia 

 • Członkini Stowarzyszenia Timişoara oraz Grupy na rzecz Dialogu Społecznego (2005)
 • Mówca roku 2006, nagroda PR, International Communications Forum
 • Członkini Akademii Europejskiej Yuste, Hiszpania (2008)
 • Europejka Roku, Bruksela (2008)
 • Nagroda Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU): 20. rocznica CEU Alumni Hero, Budapeszt (2011)
 • Medal upamiętniający powstanie antykomunistyczne w Braszowie z dnia 15 grudnia 1987 r. (2012)
 • Nagroda poselska PE, sprawiedliwość i swobody obywatelskie, Bruksela (2012)
 • Nagroda Fundacji im. Giovanniego Falcone, wrzesień 2015 r.
 • Nagroda im. dr. Eleméra Hantosa, wrzesień 2016 r.

Kontakt