Monica MACOVEI : Strona główna 

Przewodnicząca 

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 

Członkini 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt