Monica MACOVEI : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2016 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2015  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2015  
- LIBE_AD(2017)595389 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – wyniki, zarządzanie finansami i kontrola  
- LIBE_AD(2017)595388 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- LIBE_AD(2017)595387 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych  
- LIBE_AD(2017)595386 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2015  
- LIBE_AD(2017)595385 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2015  
- LIBE_AD(2017)595384 -  
-
LIBE 

Kontakt