Marco SCURRIA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 08-04-2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 09-04-2013 / 20-02-2014 : Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale (Włochy)
 • 21-02-2014 / 30-06-2014 : Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (Włochy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia  
- CULT_AD(2011)462815 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie strategii UE w dziedzinie integracji Romów  
- CULT_AD(2011)454382 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie zdefiniowania nowej agendy cyfrowej dla Europy: od i2010 do digital.eu  
- CULT_AD(2010)431011 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony prawa małoletnich dzieci do utrzymywania głębokiej więzi z obojgiem rodziców, również w przypadku, gdy rodzice żyją w prawnej separacji lub rozwiedli się  
- P7_DCL(2013)0019 - Wygasła  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 54 - 23-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia 9 listopada „Europejskim Dniem Pojednania”, w rocznicę upadku Muru Berlińskiego  
- P7_DCL(2009)0059 - Wygasła  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Data otwarcia : 04-11-2009
Termin : 17-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 82 - 17-02-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe