• Alain   CADEC  

Alain CADEC : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017  
- PECH_AD(2016)582079 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) na rok budżetowy 2014  
- PECH_AD(2016)571453 -  
-
PECH