Thomas HÄNDEL : Strona główna 

Przewodniczący 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Członek 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt