Sabine LÖSING : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Członkini 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 

Kontakt