Lajos BOKROS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 24-10-2013 : Magyar Demokrata Fórum (Węgry)
 • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Modern Magyarország Mozgalom (Węgry)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Komisja Budżetowa
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie  
- P7_DCL(2010)0008 - Wygasła  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data otwarcia : 08-02-2010
Termin : 20-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 84 - 20-05-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe