Andrea COZZOLINO : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rozwoju Regionalnego 

Członek 

Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

SPRAWOZDANIE w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2017  
- A8-0404/2018 -  
-
PETI 
Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt