Eva JOLY : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Ostatnie prace 

Kontakt