Rosario CROCETTA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 16-12-2012 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 16-12-2012 : Partito Democratico (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 18-04-2012 / 16-12-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 16-12-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie „czystego” Parlamentu  
- P7_DCL(2010)0059 - Wygasła  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Data otwarcia : 05-07-2010
Termin : 11-11-2010
Liczba sygnatariuszy : 75 - 11-11-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie wody pitnej jako prawa podstawowego  
- P7_DCL(2010)0049 - Wygasła  
Rosario CROCETTA  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 100 - 15-10-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe