John Stuart AGNEW : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

  • 05-04-2011 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt