John Stuart AGNEW : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ostatnie prace 

Kontakt