Barry MADLENER : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 19-09-2012 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 19-09-2012 : Partij voor de Vrijheid (Holandia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 09-09-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2012 / 09-09-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 10-09-2012 / 19-09-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 10-09-2012 / 19-09-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 16-07-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 17-07-2012 / 19-09-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe