David CAMPBELL BANNERMAN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Ostatnie prace 

David CAMPBELL BANNERMAN  
David CAMPBELL BANNERMAN 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt