Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Współskarbniczka
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 9 października 1978, Stroud

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

28

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Ustawianie wyników zawodów sportowych

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantyckie przepływy danych (debata)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

18

SPRAWOZDANIE W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

OPINIA w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

24

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

OPINIA w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

OPINIA w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

OPINIA w sprawie Europejskiej Unii Obrony

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

OPINIA w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Projekt(-y) rezolucji

6

Wspólny projekt rezolucji w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Projekt rezolucji w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej

10-05-2016 B8-0611/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia ochrony konsumentów w odniesieniu do rozbieżności między reklamowanymi a faktycznymi prędkościami łączy szerokopasmowych

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Wygasła

szczegóły

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu finansowania transferów zawodników przez osoby trzecie w europejskim sporcie

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Wygasła

szczegóły

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Data otwarcia : 11-11-2015
Termin : 11-02-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 12-02-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

44

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komisja

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komisja

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisja

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisja

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

16-05-2017 O-000042/2017 Komisja

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

14-02-2017 O-000013/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

 

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels