Kay SWINBURNE : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Kontakt