Kay SWINBURNE : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

OPINION on implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies EN  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt