Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członkini
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 8 czerwca 1967, Aberystwyth

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

142

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Polityka spójności w regionach górskich UE (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (debata)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

15

SPRAWOZDANIE w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

8

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

OPINIA w sprawie kontroli stosowania prawa Unii: sprawozdanie roczne za rok 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

OPINIA W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

OPINIA dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Instytucjonalne projekty rezolucji

2

Pytania pisemne

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komisja

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komisja

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komisja

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komisja

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komisja

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komisja

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komisja

Pytania ustne

4

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej

24-05-2016 O-000081/2016 Komisja

Dyplomacja gospodarcza UE

02-05-2016 O-000075/2016 Komisja

Przegląd współczynnika wsparcia MŚP

06-04-2016 O-000066/2016 Komisja

Dostęp MŚP do finansowania

13-10-2015 O-000122/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels