Izaskun BILBAO BARANDICA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rybołówstwa 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt