Birgit SIPPEL : Strona główna 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Kontakt