Johannes Cornelis van BAALEN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt