Gerben-Jan GERBRANDY : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Gerben-Jan GERBRANDY  
Gerben-Jan GERBRANDY 

Na stronie EP NEWSHUB

  • RT @Medialogica: Hoe zaaien politici verwarring in het klimaatdebat? Milieu-adviseur @janpaulvansoest analyseert hun retoriek. Kijk zondagavond ‘Klimaat van verwarring’ op @NPO2. https://t.co/45j7Eggp1g 

    Opublikowane:  
    dnia twitter 
  • RT @JosvanSon: In ieder geval bedankt @MatthijsvMilt voor je tomeloze inzet! https://t.co/jB4gOy3nqB 

    Opublikowane:  
    dnia twitter 

Kontakt